Terug naar de website Website van de schilder
Voor het opslaan van favorieten moet je eerst inloggen.

In prijs VERLAAGD: Een prachtig gelegen, onlangs gerenoveerd Maison Bourgeoise in la Montagne Noire met 10 HA. meer grond beschikbaar.

Soort object
Koopwoning, Zakelijk o.g., Exclusief
Regio
Languedoc-Roussillon en Midi-Pyrénées
Departement
81 - Tarn
Plaats
Massaguel
Land
Frankrijk
Referentie nummer
SOG021-201

Huis te koop in Frankrijk voor:

€ 785.000

Een prachtig gelegen, onlangs gerenoveerd Maison Bourgeoise in la Montagne Noire met een adembenemend uitzicht over de vlakte naar Puylaurens en omgeving met een vergezicht van meer dan 50 km.

De ligging is zeer privé, kalm en rustig. Het heeft 87 HA, ongeveer de helft bestaat uit grasland en het overige bos, voornamelijk beuken, eiken en essenhout met enkele tamme kastanjes. Talrijke beken, bronnen en vijvers bevinden zich op het terrein.

De geadverteerde prijs € 785.000 is voor de panden met ongeveer 10 Ha rondom de bewoning. De overige grond, ongeveer 77 Ha kan bijgekocht worden.

 

Hoofdgebouw

Het hele hoofd gebouw heeft leistenen vloeren en vloerverwarming, is voorzien van dubbelglas met houten luiken en een leien dak. De indeling is als volgt :

GELIJKVLOERS :

1.De originele voordeuren, die dateren van tussen 1810-1820 en zijn teruggebracht in hun oude glorie, ze geven toegang tot een grote entree van 15 m². Hierin is een kleine vestibule / garderobe van 5 m². Vanuit de entree vindt u linksaf :

2. De belangrijkste salon van ca 60 m² met balkenplafond en een 18Kw Godin houtkachel, als aanvulling op de vloerverwarming en om de sfeer te verhogen.

3. Er is een aangrenzende andere kamer van 11 m², een compleet gerestaureerde eigen kapel van 9 m² en een toren.

4. Aan de rechterkant van de entree is de nieuwe, compleet ingerichte grote keuken van 27 m². Er is een trap die leidt naar een atelier / werkruimte van 30 m².

5. Tegenover de entree deuren bevindt zich de originele granieten trap naar de eerste verdieping en een andere trap daalt af naar enkele sous sol accommodaties (later beschreven). Er is een klein toilet / garderobe op een mezzanine op de weg naar beneden. Onder aan deze trappen van de vestiaire is de ingang van de "sous sol" met twee appartementen .

EERSTE VERDIEPING

6. De oorspronkelijke granieten trap leidt naar 2 slaapkamers van 20 m² elk met eigen badkamer. Hier tussenin is een kantoor (9 m ²) met een raam/deur met uitzicht op een klein balkon boven de hoofdingang en de voordeur. Er is een trap in de hal van waaruit je een toren boven in het huis kunt bereiken, deze ruimte is nu afgesloten om de warmte te behouden.

TWEEDE VERDIEPING

7. Een op maat gemaakte eikenhouten trap naar de tweede verdieping die momenteel bestaat uit een open ruimte van 75 m² met balkenplafond. Er is een kleine badkamer met douche en toilet aangebracht en een kleine deur die toegang geeft tot de buitenkant van de toren. De tweede verdieping heeft geen vloerverwarming.

GITE

ACCOMMODATIE

8. BELANGRIJKSTE GITE

Biedt mogelijkheid aan 2-6 personen. Dit is een aparte vleugel van het hoofdgebouw met vloerverwarming en bestaande uit: - Aparte ingang naar keuken 12 m², salon / tweede slaapkamer ca. 27 m², beneden gang badkamer 8 m², op maat gemaakte eiken trap naar hoofdslaapkamer 18 m², aangrenzende badkamer 6 m², mezzanine slaapkamer(nog af te werken) boven badkamer 9 m² Onder de hoofdwoning salon is er de "sous sol" accommodatie, bestaande uit: -

9. Grote Gîte voor 6-8 personen, bestaande uit:

- Aparte voordeur leidt naar 2 aangrenzende ruime kamers, elk van ca. 28 m² met een kleine keuken van 10 m² en een kleine toilet / douche. Deze ruimte is ook te bereiken via de trap naar beneden vanuit de ingang van het hoofdgebouw.

10. Kleine gite voor 2/3 personen (studio) bestaat uit: Aparte voordeur leidt naar 1 kamer ca 14vm² met keuken aan het eind, en een badkamer met douche / WC.

Onder de belangrijkste keuken is een grote werkplaats / berging van 30 m² met aansluiting voor een wasmachine. Onder deze keuken is een stookruimte van ongeveer 40 m² met een houtkachel DeDietrich ketel met een 1000L water opslagtank waarin de vloerverwarming door het gehele pand (met uitzondering van de zolder op de bovenste verdieping) alles verwarmt, ook de radiatoren in de sous sol appartementen, en voorziet ook het sanitair van warm water. Er zijn ook zonnepanelen om het sanitair warm water te produceren in de zomer. Er is een 10 m² kelder langs de kant van de stookruimte. Deze boiler room bevat een oude "four à pain" ( broodoven) .

11. GITE 4

Losstaand van het hoofdgebouw is er een 75 m² "bergerie" met daarin 3 slaapkamers, een keuken / eetkamer, een badkamer en een toilet . Er is een houtkachel voor de verwarming en het keuken fornuis werkt op gasflessen. Sanitair warm water wordt elektrisch verwarmd. De huidige eigenaren wonen hier tijdens de renovatie werkzaamheden.

Achter de bergerie is een kleine uit twee verdiepingen bestaande pigeonnier.

Er is ook een grote stenen schuur ca. 250 m² met een kelder. Er zijn twee kleine maar productieve moestuinen. En nog veel meer ..........

Het Terrein : De 87 HA, waarvan de helft bebost is, en de andere helft uit grasland bestaat van verschillende kwaliteiten. Ongeveer 20 HA wordt gebruikt voor hooi. Het land is de laatste 10 jaar alleen begraasd door paarden, maar er is veel ruimte voor een agrarische onderneming, met name ontwikkelen en verbeteren van het land zonder een enorme investering, zoals investeren in de juiste rassen van vee of ook ontginnen van de wildere gebieden is een mogelijkheid.

Het bos biedt de brandstof voor de woning in de winter, en het voorziet in voedsel voor de wilde zwijnen en herten, die ook het terein delen. Het vogelleven is schitterend, de woning ligt op een belangrijke trekroute waardoor de eigenaars van vele soorten roofvogels genieten, o.a. delicate bijeneters, zwaluwen en gierzwaluwen etc. Er zijn ook andere zoogdieren zoals dassen, rode eekhoorns, en steen marters.

Het is mogelijk, indien gewenst, om het huis met ongeveer 10 Ha te kopen, daar de verkoper gegadigden heeft voor het land en het bos. De toegang tot deze stukken grond geeft geen verlies aan privacy van het hoofdgebouw.

Carcassonne met Ryanair vlucht naar Charleroi (Brussel) op 40 km. Middellandsee zee op 118 km. Beziers met Ryanair vlucht naar Weeze bij Nijmegen op 1uur 45 min.

A delightfully placed, newly renovated Maison Bourgeoise set in la Montagne Noire with breathtaking views over the plain towards Puylaurens and beyond with a vista of over 50kms.

The arvertised price concerns the buildings with 10 Has.

Its situation is very private, calm and tranquil. It has 87 Has approximately half grazing land and the other forest, mainly Beech, Oak and Ash with some Sweet Chestnut. Numerous streams, springs and ponds also abound on the property. It is possible, if preferred, to purchase the house with just 10 Has as the vendors have clients for the land and the forest. Access to these pieces would not inconvenience the privacy of the main house.

MAIN HOUSE ACCOMMODATION This has slate floors and under floor heating throughout and consists of:

- GROUND FLOOR

1. The original front doors, which date from between 1810-1820 and have been renovated to their former glory, open into the main entrée of 15 m².There is a small vestibule/cloakroom of 5m2 adjoining. From the entrée on your left there is :-

2. The main salon of approx 60 m2 with exposed beams and an 18Kw Godin log burning stove to augment the under floor heating.

3. There is an adjoining ante chamber of 11 m² and its own chapel of 9 m² (+ tower) attached.

4. To the right of the entrée is the newly equipped main kitchen of 27m2. There is a stairway leading down to an atelier/workroom of 30m2.

5. Opposite the main doors are the original granite staircase leading to the first floor and another staircase descending to some sous sol accommodation described later. There is a small toilet/cloakroom on a mezzanine level on the way downstairs. Down some more stairs from the cloakroom is the entrance to the “sous sol” apartments with two small cellars (caves) by the entry door.

FIRST FLOOR

6. The original granite stairs lead to 2 en suite bedrooms of 20 m² each with an office (9m²) in between with a window opening onto a small balcony over the main entrance and front door. Over the stair way is a tower reaching above the height of the main building. It has been blocked in to preserve heat currently, but there is a splendid masterpiece of carpentry to be revealed in the future. SECOND FLOOR

7. A custom-made oak staircase to the second floor which is currently an open area of 75m² showing exposed beams. There is a small shower room and toilet attached and a small door giving access to the outside of the tower. The second floor does not have under floor heating. GITE ACCOMMODATION

8. PRINCIPAL GITE to accommodate 2-6 people This is a separate wing of the main house having under floor heating and comprising of:- Separate entrance to kitchen 12m2, salon/second bedroom approx 27m2, downstairs corridor bathroom 8m2, custom-made oak staircase to principal bedroom 18m2, adjoining bathroom 6m2, mezzanine bedroom (to be finished) over bathroom 9m2 Underneath the main house salon there is the “sous sol” accommodation comprising :-

9. Large Gite for 6-8 people consisting of:-

Separate front door leading to 2 adjoining large rooms each of approx 28m2 with a small kitchen of 10m2 and a small toilet/shower. There is also access via the stairs leading down from the main house entrance.

10. Small gite for 2/3 people (studio apartment) consists of:-

Separate front door leading to 1 room approx 14m2 with kitchen facilities at the end, and a shower room/WC. Underneath the main kitchen is a large workshop/store room of 30m2 with plumbing for a washing machine. Underneath the luxury gite is the boiler room of about 40m2 with a woodburning DeDietrich boiler which heats a 1000L water storage tank which services the underfloor heating system throughout all the property (except the attic on the top floor), and the radiators in the sous sol apartments, and also provides the domestic hot water. There are also solar panels to produce the domestic hot water in the summer. There is a 10m2 cellar by the side of the boiler room. This boiler room contains an ancient "four à pain" or bread oven.

11. GITE 4 Standing separately from the main house there is a 75m2 "bergerie" (shepherds accommodation) which has 3 bedrooms, a kitchen/dining room, a bathroom and a toilet. There is a woodburning stove for the heating and the kitchen cooker uses bottled gas. Domestic hot water is heated electrically. The current owners live here while renovations continue. Attached behind the bergerie is a small two storied pigeonniere There is also a stone built barn approx 250m2 with a basement. There are two small but productive vegetable gardens. And much more..........

OUTSIDE STILL There are approximately 87 Has of which half are wooded, and the other half pasture of varying qualities. About 20 Has are used for hay. The land is in need of improvement having been grazed only by horses for the last 10 years, but there is great scope for an agricultural enterprise, especially one run on more traditional lines which would help develop and improve the land without a huge investment except in the right breeds of livestock to improve the wilder areas. The forest provides the fuel to heat the property in the winter, and food for the wild boar and deer which also share the property. The bird life is splendid, the property being on a major migration route allowing the owners to enjoy many species of raptors along with the more delicate bee eaters, swallows and swifts etc. There are other mammals such as badgers, red squirrels, pine and stone martens. We hear an occasional fox, but so far they have left our poultry alone.

Carcassonne Ryanair, at 40 km. Mediterranean 118 km. Beziers with Ryanair at 1hr 45 min.

Overige informatie

Bewoonbaar oppervlak
600 m2
Terrein oppervlakte
870000 m2
Vertrekken
14
Slaapkamers
9
Badkamers
7
Ligging
Bos
Type verwarming
CV Hout, Hout, Zonnepanelen
Afvalwater
Septic tank
Zwembad
Nee

Energieverbruik

DPE waarde : 0
Woning zuinig in energieverbruik
energie_schaal
Woning met hoog energieverbruik
Niet berekend
Energieverbruik (de belangrijkste energiebron) voor verwarming, warm water en koeling Standaardmeting: KWhep/m².jaar

Uitstoot van broeikasgassen

GES waarde : 0
Lage uitstoot van broeikasgassen
energie_schaal
Hoge uitstoot van broeikasgassen
Niet berekend
Uitstoot van broeikasgassen (UBK) voor verwarming, warm water en koelsystemen Standaardmeting: kgeqCO2/m2.jaar

Meer weten over dit huis?

Je denkt: Dit huis in Frankrijk zou ik misschien wel willen kopen? Vraag dan nu vrijblijvend meer informatie aan. Gebruik hiervoor het informatieformulier op deze pagina. We helpen je graag verder om de koop van dit huis te realiseren!

Meer informatie
Interesse om dit huis in Frankrijk te kopen? Vraag dan vrijblijvend meer informatie aan!
Omdat het kopen van een huis in Frankrijk je bezig houdt zijn deze aanbieders misschien ook interessant voor jou: