Terug naar de website Website van de schilder

House for sale in France:

To save favorites please log in first.

New super-ecological bungalow on prime location in the South-West of France.

Type of property
New Development
Region
Aquitaine, Limousin en Poitou-Charentes
Department
19 - Corrèze
City
Perpezac le Blanc
Country
France
Reference number
FP030-215

House for sale in France for:

€ 180.000

New super-ecological bungalow on prime location in the South-West of France. Price ? between € 180,000 and € 250,000. Newly built modern bungalow with green roof on an absolute prime location with spectacular views. Designed by an architect and with complete plans and planning permission. Construction can be started tomorrow and be ready by the end of 2019. In addition, the plan can still be adapted to your personal wishes. Strengths: ground floor, large windows with beautiful views, grass roof which provides coolness in summer and warmth in winter, 100% new, ecological, low costs. zero maintenance for both home and garden; personal adjustments possible.

Location Surrounded by the hills of the Corrèze. The Corrèze used to be part of the Limousin region, and is currently part of 'Nouvelle Aquitaine', located in the attractive South-West of France. A 5-hour drive from Paris. Expo in beautiful green landscape with optimal tranquility, rich views and extremely clean air. Optimal for nature-loving people. And also 100% free from forest fires, floods, air and light pollution, crowds etc. This is pure nature !! Details The house is located on a plot (100% owned) of 2200 m² which is basically one large prairie garden. Low maintenance and low costs and guaranteed year-round in harmony with nature. The garden is professionally mowed in the spring and autumn and offers a beautiful habitat for hoopoes, bee-eaters, butterflies and reptiles. The garden can be adjusted to your personal wishes, but requires low maintenance. The property with its 2200 m² prairie garden is part of a ' hameau ' with 10 other properties. Due to the size of the plots of an average of 4000 m² and the hilly surface one hardly sees the other houses and the tranquility is not disturbed at all. The absence of noisy garden maintenance machines has also been a motivation for choosing the prairie garden. There is therefore no sense of isolation and the set-up will also create clear harmony in the socio-cultural experience. The ecological aspect starts immediately with the super-insulating and low-maintenance grass roof and, in addition, the construction standards for new construction in France are much stricter than in the Netherlands and Britain. A so-called 'Passive' house is absolutely possible due to the optimum expo for solar panels. House With the existing plan we have a living room-kitchen of 40 m² with large front and expo on the east. Sleek, lots of light and exterior finished with wooden ' bardage ' or with maintenance-free plaster. A big plus here is that you decide how the finish will be in terms of floor, color, heating, exterior view, kitchen etc. etc. The rear flank provides space for bedrooms, plumbing, storage space, garage, workshop and so on. Again, a big plus is that it can still be fully adapted to your personal wishes in terms of spaces, finishes and comfort. The total price can be influenced by implementing your personal choices. Systems with the purchase of the fully integrated plot you will become the owner of the property. Everything has already been prepared in terms of electricity, drinking water, waste water drainage, rainwater drainage supply cables. A collective system of septic tank with sand basins, installed in the nearby forest, ensures completely trouble-free and extremely environmentally friendly waste water cleaning. Very often expensive and therefore disappointing in France! Procedure Imagine that you are fascinated by this concept ? then it seems to me that the next step is to see, taste and feel the place. The place is sublime! Unless you need the Gucci store or the boulevard around the corner…. Step two, together with the architect, is to assess to what extent we are adapting the existing plan. On the conceptual side, your contact will be WillemJan Droog, a Dutch architect from DB architects in Rotterdam. When the plan is entirely in accordance with your wishes, the concept is sent to the French architect who handles the further formalities regarding the building permit and technically organizes and guarantees the construction. Because we have already fully developed this house at this location, we can actually start construction tomorrow. At the same time you will also purchase the land. You will sign a construction contract with the French architect. Please note: all costs of purchase, construction and third parties including VAT are therefore fully included in the above amount !! 'On the spot’ This hameau is located around 1.5 km outside of the village of Perpezac le Blanc. In the village of around 400 inhabitants there are virtually no vacant buildings, there is a school, a church from the 12th century, a town hall, bakery, pub, hotel and restaurant and a few castles. The landscape is purely agricultural with small-scale livestock farming, arable farming, fruit trees and forestry. 2 km away we find Ayen which offers more shops and 10 km away is Objat with banks, supermarkets, garages etc. and a very nice Sunday morning market. The large town of Brive is 20 km away and, in addition to the motorway to all directions, also has a train station and is located 15 minutes from an airport. Within an hour of our spot you will find a huge variety of sights and relaxation options. If you Google Corrèze , Dordogne, Lot or Limousin you will be surprised by all possibilities.

500 km from Paris.

Nieuwe super-ecologische bungalow op toplocatie in het Zuid-westen van Frankrijk.

Prijs -> tussen 180.000 en 250.000 €.

Nieuw te bouwen moderne bungalow met groendak op een absolute toplocatie met spectaculaire uitzichten. Onder architectuur ontworpen en met volledige plannen én bouwvergunning. De bouw kan morgen opgestart worden en einde 2019 klaar zijn.

Daarnaast grote plus dat het nog op velerlei punten aan uw persoonlijke wensen aangepast kan worden !!

Sterke punten: gelijkvloers, grote ramen met prachtig uitzicht, grasdak geeft koelte in zomer en warmte in winter, 100 % nieuw, écologisch, lage kosten. Nihil onderhoud zowel voor huis als tuin; pers. aanpassingen mogelijk.

Locatie: In het glooiende landschap van de Corrèze qua gebied goed te vergelijken met Zuid Limburg maar dan met een nog beter klimaat. Voorheen maakte de Corrèze deel uit van de regio Limousin maar na de recentelijk doorgevoerde nieuwe indeling heet dit veel grotere gebied ‘Nouvelle Aquitaine’, gelegen dus in het uiterst aantrekkelijke zuid/west Frankrijk. Op 5 uur rijden onder Parijs en 900 km vanuit centraal Nederland. Expo in prachtige groene campagne met optimale rust, rijke uitzichten en uiterst schone lucht. Optimaal voor de natuurminnende mens. En ook 100 % vrij van bosbranden, overstromingen, lucht- en lichtvervuiling, drukte etc. Dit is puur natuur !!

Anders: het huis staat dadelijk op een kavel ( 100 % eigendom ) van 2200 m² en deze is in de basis één grote prairietuin. Nihil onderhoud en lage kosten en het hele jaar door verzekerd van harmonie met de natuur en een bonte afwisseling van kleuren.

In voor- en najaar wordt dit door professioneel gemaaid en levert het in de tussentijd een prachtige biotoop voor o.a. de hop, de bijeneter, vlinders en reptielen. Meer persoonlijke tuin ervan maken is natuurlijk mogelijk maar in feite kan het dus ook helemaal NUL zijn qua arbeid en gereedschap !

Het pand met zijn 2200 m² grote prairietuin is onderdeel van ‘hameau’ met 10 andere properties. Door de grootte van de kavels van gemiddeld 4000 m² en het heuvelachtige karakter ziet men amper de andere huizen en wordt de rust totaal niet verstoord. Het wegblijven van lawaaierige machines voor tuinonderhoud is ook een van de motieven van het kiezen voor de prairietuin. Van isolement is er dus ook geen sprake en de opzet van geheel zal ook duidelijk harmonie scheppen in de sociaal-culturele beleving.

Het ecologische hier begint direct met groot gedeelte super-isolerend en onderhoudsarm grasdak en daarnaast zijn voor nieuwbouw in  Frankrijk de bouwnormen een stuk strenger dan in Nederland. Een zgn. ‘Passief’-huis is absoluut mogelijk door optimale expo voor zonnepanelen.

Huis: met het bestaande plan hebben we een woonkamer-keuken van 40 m² met grote pui en expo daarvan op OZ. Strak, veel licht en buitenkant afgewerkt met houten ‘bardage’ of met onderhoudsvrije stuc. Grote plus is hier dat u zelf bepaalt hoe de afwerking wordt qua vloer, kleur, verwarming, buitenaanzicht, keuken etc. etc.

De haaks hierop liggende achterflank geeft de ruimte voor slaapkamers, sanitair, bergruimte, garage, atelier en noem het maar op. Ook hier weer grote plus dat het dus nog helemaal aangepast kan worden aan uw persoonlijke wensen qua ruimtes, afwerking, comfort en dat u ook de kant op kunt gaan  van zelf afbouwen wat natuurlijk direct stevige impact kan hebben op totaalprijs.

Systemen: met aankoop van de volledig geïnfrastructureerde kavel wordt u eigenaar van het grondstuk. Alles is hier al aangelegd op gebied van elektriciteit, drinkwater, vuilwaterafvoer, regenwaterafvoer en eventuele aanvoer kabel.

Een collectief systeem van septic-tank met zandbekkens, aangelegd in het nabijgelegen bos, zorgt voor een volledig probleemloze en uiterst milieuvriendelijke vuilwaterreiniging. Heel vaak duur en daardoor tegenvallend gegeven in Frankrijk !

Procedure: Stel dat dit concept u boeit ? dan lijkt mij de volgende stap dat u de plek ziet, proeft en voelt.  Daarna zijn we dan al héél ver ! Want de plek is subliem ! Tenzij u de Gucci winkel of de boulevard om de hoek moet hebben….

Stap twee is samen met de architect bekijken in hoeverre we bestaand plan aanpassen. Voor wat betreft de conceptieve kant praat u met WillemJan Droog van D~B architecten in Rotterdam. En wanneer het plan helemaal naar uw wens is gaat het concept naar de Franse architect die de verdere formaliteiten afhandelt voor wat betreft bouwvergunning en die ook verder de bouw van a tot z technisch organiseert en garandeert.

Omdat we dit huis op deze plek al volledig ontwikkeld hebben, kunnen we dus morgen in feite beginnen met de bouw en kunt u er nog dit jaar in wonen. En tegelijkertijd tekent u dan ook bij de notaris voor aankoop van de grond. Met de Franse architect tekent u contract voor de bouw.

Let wel: alle kosten van aankoop, bouw en derden inclusief de BTW zitten dus volledig in het bovengenoemde bedrag !!

‘Sur place’: dit hameau ligt ongeveer 1.5 km buiten het dorp Perpezac le Blanc. In het dorp van ongeveer 400 inwoners is nagenoeg geen leegstand, nog een school, kerk uit de 12e eeuw, gemeentehuis, bakker, café, hotelletje annex restaurant en een paar kastelen. De campagne is puur agrarisch met op kleine schaal veeteelt, akkerbouw, fruitbomen en bosbouw. 2 km verder vinden we Ayen met al wat meer commerces en op 10 km ligt Objat met banken, supermarkten, garages etc. en een heel gezellige zondagmorgen markt. Grote plaats Brive ligt op 20 km en heeft naast de snelweg naar alle kanten ook een treinstation en op 15 min. een vliegveld.

Binnen een uur van onze spot vindt u een enorme variatie van bezienswaardigheden en ontspanningsmogelijkheden. Als u Corrèze, Dordogne, lot of Limousin intikt gaat u duizelen van de mogelijkheden.

1000 km vanuit Utrecht.

Other information

Habitable surface
90 m2
Terrain
2200 m2
Rooms
4
Bedrooms
2
Bathrooms
1
Situation
Rural
Type of Heating
Electric
Wastewater
Septic tank
Pool
Yes

Energy consumption

DPE value : 0
Economic residence
energie_schaal
energie_label_waarde
High energy consumption residence
Energy consumption (main energy source) for heating, hot water and cooling Measurement standard: KWhep/m².year

Greenhouse gas emissions

GES value : 0
Low greenhouse gas output
energie_schaal
energie_label_waarde
High greenhouse gas output
Greenhouse gas emissions (GGS) for heating, hot water and cooling systems Measurement standard: kgeqCO2/m2.year

Meer weten over dit huis?

You might be thinking: I want to buy this house in France? Then ask for more information without any obligation. Please use the information request form on this page. We are happy to help you to realize the purchase of this house!

More information
Interested in buying this house in France? Please ask for more information without any obligations!
Because buying a house in France is on your mind, these offers may also be of interest to you: